Apho Logo


Diplomatie ist Polizei in Galauniform.


Napoléon Bonaparte