Apho Logo


Soll er bekennen oder lügen?
Man wünscht, der Autor hätt' geschwiegen!


© Margot S. Baumann
Margot S. Baumann